© C O P Y R I G H T

 
      
  Oplysningerne på siderne tilsigter at give et generelt billede af DanmarkVIP.dk.
Ved etableringen af siderne har vi lagt vægt på at give tidssvarende, korrekt og klar information.
Oplysningerne tilsigter dog ikke at være fyldestgørende eller tilstrækkelige til, at en bruger kan træffe beslutninger om konkrete spørgsmål.
Opmærksomheden henledes på, at oplysningerne kan være behæftet med fejl, ligesom gældende ret, praksis, kutymer og opfattelser ændrer sig over tid.
Oplysningerne på siderne udgør således ikke rådgivning til brugerne, og oplysningerne må ikke opfattes som juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller kommerciel rådgivning.
Siderne har til formål at kommunikere generel information på udvalgte områder.
Lovgivningens praktiske anvendelse og betydning kan dog variere fra sag til sag, afhængigt af omstændighederne. DanmarkVIP.dk fraråder, at brugerne baserer deres dispositioner i konkrete sager på oplysningerne, og DanmarkVIP.dk
påtager sig intet ansvar for tab eller skuffelser, som bruger må lide ved sådanne dispositioner.

DanmarkVIP.dk garanterer ikke, at oplysningerne på siderne er fuldstændige, korrekte eller til enhver tid opdaterede.

DanmarkVIP.dk
fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, skade eller skuffelse, som måtte opstå ved, at brugere handler i tillid til de oplysninger, der findes på siderne, eller på anden måde i forbindelse med brugen af siderne og deres indhold.
Dette gælder, uanset om tabet skyldes DanmarkVIP.dk's uagtsomme handlinger eller undladelser. Såfremt DanmarkVIP.dk uanset foranstående ansvarsfraskrivelse måtte ifalde ansvar over for brugerne af siderne, kan ansvaret dog aldrig omfatte indirekte tab.

På siderne kan der være links til tredjemands hjemmesider. Vi påtager os intet ansvar for indholdet på sådanne websider.

DanmarkVIP.dk forbeholder sig ret til frit og på et hvilket som helst tidspunkt at fjerne oplysninger fra eller på anden måde ændre siderne.

Ophavsretten til siderne og deres indhold tilkommer DanmarkVIP.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Det er således ikke tilladt at gengive eller distribuere nogen del af tekst eller grafik på siderne, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, telefax, registrering, genindtastning eller ved brug af informationslagrings- eller genfindingssystem, uden forudgående udtrykkelig godkendelse af DanmarkVIP.dk
.
  
 
 
 

© Copyright DanmarkVIP.dk 2006-2013  All rights reserved.